Bedemanden assisterer med det praktiske ifm. dødsfald

De fleste mennesker er ramt af dyb sorg, når nogen, der har stået dem nær, går bort. Det være sig familiemedlemmer, gamle venner eller lignende.

I sådanne situationer er det de færreste, der har det mentale overskud til at skulle tage sig af de forskellige praktiske ting, der skal være styr på såsom rekvirering af dødsattest, advisering til myndighederne, rustvognskørsel, vejledning angående køb af kiste, urne, gravsted m.m.

En bedemand er velkvalificeret i at tage sig af alle de forskellige omstændigheder der er i forbindelse med dødsfald, og kan derfor stå for alt i forløbet, og altid på en måde, hvor der udvises den fornødne respekt og omsorg.

Byens Bedemand er en bedemandsvirksomhed, der lægger stor vægt på at tage sig den tid, der skal til for at de pårørende føler sig i gode hænder og rådgivet på den bedst tænkelige måde. Dette er med til at sikre at pårørende har føler sig i gode hænder og at der er professionelle folk til at hjælpe.

 

 

Bedemanden yder professionel og erfaren assistance

 

Bedemanden begynder med sammen med de pårørende at skabe et overblik over alle de ting og forhold, der skal tages hånd om. Dette inkluderer fx valg af hvilken kirke og præst, man ønsker at bisættelsen for den afdøde skal foregå i. Yderligere kan bedemanden oplyse om diverse typer af kister og urner samt priser på kister og urner, samt vejledning og oplysning angående dekoration i kirken såsom blomster til kisten, dekorationskranse og deslige.

Bedemanden tager også kontakt til myndighederne, til præsten og sørger for at der er styr på alle påkrævede officielle dokumenter og så videre.

En bedemand bistår typisk følgende opgaver:

 • En bedemand kan komme på hjemmebesøg, hvis man helst vil have det
 • Bedemanden udfylder dødsanmeldelse
 • Bedemanden rekvirerer dødsattest
 • Bedemanden sørger for indlevering at godkendelsesattest til begravelsesmyndigheden
 • Bedemanden iklæder afdøde i tøj, som de pårørende ønsker
 • Ilægning af afdøde i kiste
 • Kørsel med rustvogn
 • Bedemanden oplyser og vejleder om køb af kiste og urne samt priser
 • Bedemanden står under forløbet altid til rådighed til at svare på spørgsmål, man som pårørende har

 

Hvad dækker den pris, man betaler for bisættelse eller begravelse?

 

Der er visse udgifter forbundet med, når nogen går bort. Disse udgifter står de pårørende som oftest for.

Udgifter ifm. bisættelse eller begravelse:

 • Bedemandens honorar
 • Indrykning af dødsannonce
 • Køb af kiste eller urne
 • Køb af bårebuket, blomsterdekorationer mm.
 • Køb af gravsted
 • Honorar til stenhugger
 • Diverse andre ydelser såsom korsanger, eller organist

One Reply to “Bedemanden assisterer med det praktiske ifm. dødsfald”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *